BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2017 poz. 1579 przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

usługi opiekuńcze

w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

1.000.000

IV kwartał 2019

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Grzelka
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2019-05-08 10:24:15
Data modyfikacji: 2019-05-08 10:26:45
Liczba odsłon: 122
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
08.05.2019 10:26:45Bartłomiej Magdziarzedycja strony
08.05.2019 10:26:45Bartłomiej Magdziarzedycja strony
08.05.2019 10:24:15Bartłomiej Magdziarzdodano stronę