BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Ochrona danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul.Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów

 2. Inspektorem Ochrony Danych w OPS Dzierżoniów jest:
  Bartłomiej Magdziarz
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul.Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów
  tel. 74 / 831-02-01 wew. 221
  e-mail: b.magdziarz@opsdzierzoniow.pl

 3. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe realizując zadania publiczne określone przepisami prawa z zakresu pomocy społecznej i nie będą one udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących okresy niezbędne dla przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej.

 5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w OPS przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i poprawienia.

 6. Podawanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej lub wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń z pomocy społecznej. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w OPS Dzierżoniów, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Grzelka
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2018-05-28 13:21:57
Data modyfikacji: 2019-04-15 12:03:10
Liczba odsłon: 274
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
15.04.2019 12:03:10Bartłomiej Magdziarzedycja strony
28.05.2018 13:22:35Bartłomiej Magdziarzedycja strony
28.05.2018 13:21:57Bartłomiej Magdziarzdodano stronę