BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Podmiotowa strona BIP zawiera:

 1. Logo – znak graficzny Biuletynu,
 2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. Menu przedmiotowe,
 5. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
 6. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 7. Moduł wyszukujący.

 
Opis elementów na stronie:

 1. Menu podmiotowe / przedmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji  oraz zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji.

 2. Instrukcja obsługi - odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

 3. Redakcja Biuletynu - odnośnik zawierający informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu znajduje się w stopce, tj. w dolnej części strony oraz w skróconej wersji pod każdą treścią zamieszczoną w Biuletyni

 4. Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

 5. Wyszukiwarka - okno wyszukiwarki ogólnej.
    

 

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

 1. Nawigacja

  Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu" użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów.

  Na stronę główną przenosi kliknięcie w logo BIP umieszczone w górnym prawym rogu strony, które jest dostępne z każdego poziomu Biuletynu.

 2. Praca z dokumentami

  Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu "Menu", "Wyszukiwarki" oraz z poziomu "Rejestru zmian".

  Dostępność z poziomu „Menu".
  Klikając w jeden z elementów aktywnych "Menu" użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą żądaną treść, na której może się znajdować kolejne pole Menu, a także pole wyboru dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu.

  Dostępność z poziomu „Wyszukiwarki".
  Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania i wysłaniu formularza np. poprzez wcisniecie klawisza Enter na klawiaturze lub kliknięcie w klawisz szukaj na ekranie, pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

  Dostępność z poziomu „Rejestru zmian".
  Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokument użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „ustawa”, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.).

 • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez „Podmiot” zobowiązany do tego ustawą.

 • Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj. z ustawą i z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • „Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w lewej górnej części niniejszej strony.

 • „BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

 • W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 • W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych lub kategorii, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP. Menu umożliwia poruszanie się po stronie podmiotowej BIP. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie. Menu przedmiotowe wyświetlane jest na każdej stronie serwisu.

 • Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

 • Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl.

 • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

 • Pod menu przedmiotowym, w dolnej części serwisu znajduje się Wyszukiwarka – służąca do szybkiego wyszukania pożądanych informacji. Moduł wyszukujący przeszukuje zasoby biuletynu po słowie kluczowym wpisanym w polu formularza wyszukiwarki. Słowo to należy wpisać w pole wyszukiwarki, a następnie wybrać opcję „szukaj”. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlona lista informacji spełniających zadane kryterium wyszukiwania. Jeśli dane słowo zostanie znalezione w publikowanych tekstach, informacja zostanie udostępniona z dopiskiem w jakiej kategorii znajduje się dany dokument oraz jego nazwą.

 • Powrót do strony podmiotowej BIP jest możliwy poprzez kliknięcie w znajdujący się w górnej lewej części ekranu ikonę BIP. Kliknięcie w tę ikonę umożliwia dostęp do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP można skopiować lub wydrukować.
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Skrzyńska
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2020-08-25 12:17:15
Data modyfikacji: 2020-08-25 14:15:50
Liczba odsłon: 365
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
25.08.2020 13:51:37Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 13:49:53Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 13:48:53Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 13:48:22Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 13:47:32Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 13:10:33Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 12:17:15Bartłomiej Magdziarzdodano stronę