BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny

realizuje zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka, przygotowywaniem decyzji z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendiów szkolnych, zapewnieniem odpowiedniego obiegu dokumentacji oraz rozwiązywaniem kwestii prawnych, a także administrowaniem budynkiem.

Do zadań Działu Organizacyjnego należy m.in.:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta,

 • prowadzenie sekretariatu,

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków osób ubiegających się o świadczenia realizowane przez dział w tym: świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz stypendia szkolne,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz całości dokumentacji w sprawach dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz stypendiów szkolnych,

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących ww. świadczeń,

 • wydawanie kart socjalnych klientom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,

 • weryfikacja faktur oraz sporządzanie list wypłat świadczeń realizowanych przez dział,

 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań i meldunków, obsługa programów sprawozdawczych,

 • obsługa informatyczna, w tym prowadzenie strony internetowej Ośrodka oraz podejmowanie działań promocyjnych w mediach społecznościowych,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzenie procedur przetargowych dla Ośrodka, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

 

Kierownik – Kamila Jodko

Starszy referent – Bartłomiej Magdziarz
Referent – Anna Stasiak
Referent - Michał Frydel
Pomoc administracyjna – Joanna Kurzyńska
 
tel. 74/ 831-02-01 lub 74 / 632-11-29
wew.221

adres e-mail: sekcja@opsdzierzoniow.pl

 


 Biuro Obsługi Klienta - zakres zadań:

 •     udzielanie informacji i porad w sprawach dot. świadczeń pomocy społecznej
 •     przyjmowanie zgłoszeń o wydanie raportów ZUS RMUA oraz ich wydawanie
 •     przyjmowanie podań o udzielenie pomocy na mocy ustawy o pomocy społecznej
 •     wydawanie decyzji administracyjnych
 •     wydawanie zaświadczeń
 •     pomoc w konstruowaniu pism

 
Przyjmowanie Klientów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, czwartki do 16:00

Wydawanie decyzji w godz. 7:00 – 15:00, czwartki do 16:00

Przyjmowanie podań w godz. 7:00 – 15:00, czwartki 16:00

 

Pomoc administracyjna – Małgorzata Łyczba

tel. 74/ 831-02-01 lub 74 / 632-11-29

wew. 203

 


Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

Obsługa klientów w sprawie dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz stypendiów szkolnych odbywa się w siedzibie OPS przy ul. Szkolnej 24 w Biurze Obsługi Klienta na parterze

codziennie od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek, wtorek, środa: od 9:00 - do 14:00

czwartek: od  8:00 do 16:00

piątek: od 8:00 do 12:00

przerwa: od 10:45 do 11:00

 

Referent - Joanna Sadolewska

tel. 74/ 831-02-01 lub 74 / 632-11-29

wew. 301

adres e-mail: j.sadolewska@opsdzierzoniow.pl

 

 


 Sekretariat - zakres zadań:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • sporządzanie zaświadczeń,
 • prowadzenie zbiorowej ewidencji skarg wpływających do Ośrodka oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości.

obsługa sekretariatu – Małgorzata Szycowska, Marta Czarny
tel. 74/ 831-02-01 lub 74 / 632-11-29
wew. 219

adres e-mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl lub sekretariat@opsdzierzoniow.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Kamila Jodko
Osoba publikująca: redaktor
Data publikacji: 2015-06-16 13:20:59
Data modyfikacji: 2021-08-06 15:04:41
Liczba odsłon: 3514
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
06.08.2021 15:04:41Bartłomiej Magdziarzedycja strony
06.08.2021 15:01:30Bartłomiej Magdziarzedycja strony
27.08.2020 13:59:15Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 14:50:58Bartłomiej Magdziarzedycja strony
25.08.2020 14:50:22Bartłomiej Magdziarzedycja strony
05.11.2019 12:40:26Bartłomiej Magdziarzedycja strony
14.05.2019 14:56:00Bartłomiej Magdziarzedycja strony
15.04.2019 11:54:14Bartłomiej Magdziarzedycja strony
13.03.2019 12:01:00Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.06.2018 14:26:09Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.06.2018 14:25:40Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.06.2018 14:25:23Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.05.2018 14:38:58Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.05.2018 14:38:58Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.05.2018 14:38:58Bartłomiej Magdziarzedycja strony
04.05.2018 14:36:40Bartłomiej Magdziarzedycja strony
11.01.2018 13:17:48Bartłomiej Magdziarzedycja strony
10.09.2015 12:07:57Bartłomiej Magdziarzedycja strony
10.09.2015 12:07:57Bartłomiej Magdziarzedycja strony
10.09.2015 12:07:57Bartłomiej Magdziarzedycja strony
16.06.2015 13:20:59redaktordodano stronę